GIỚI THIỆU

CƠ CẤU PHÒNG

Hoi An garden

 • Số lượng phòng/Biệt thự:
 • Diện tích: 50 m2

Faifo duplex villa

 • Số lượng phòng/Biệt thự:
 • Diện tích: 80 m2

Suite

 • Số lượng phòng/Biệt thự:
 • Diện tích: 100 m2

Ocean villa

 • Số lượng phòng/Biệt thự:
 • Diện tích: 38-62 m2

Ocean pool villa

 • Số lượng phòng/Biệt thự:
 • Diện tích: 240-260 m2

Belhamy pool villa

 • Số lượng phòng/Biệt thự:
 • Diện tích: 215-250 m2

Honnymoon pool villa

 • Số lượng phòng/Biệt thự:
 • Diện tích: 280 m2

Two bedroom pool villa

 • Số lượng phòng/Biệt thự:
 • Diện tích: 300 m2

TIỆN NGHI

HÌNH ẢNH

KHUYẾN MÃI